prp-ekszrp-eivp-1
prp-ekszrp-eivp-1

Mojca Benedejčič je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejela sredstva iz naslova podukrepa 6.1. “Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete” iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 . Finančna pomoč “Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete” je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Cilji naložbe

Nakup sadik zelišč in dišavnic za namen pridelave ter predelave zelišč v tržne produkte, ki jih bo mlada prevzemnica tržila na kmetiji preko dopolnilne dejavnosti. S tem prispeva k dodani vrednosti družinske kmetije, ki je bila do sedaj predvsem usmerjena v govedorejo. Poleg sadik si z investicijo v destilator, sušilnico, ureditev prostora za predelavo ter opremo za predelavo zelišč dodatno omogoča boljšo tržno usmerjenost kmetije. Mlada prevzemnica se je odločila tudi za investicijo v popravilo strešne kritine na objektu poleg zeliščnega nasada, nakup plemenske živali – ovac, ureditev uhlevitve za drobnico ter oprtno kosilnico za lažje in boljše vzdrževanje same zasaditve.

Rezultati naložbe

Z nakupom sadik, destilatorja, sušilnice, investicije v delovni prostor ter opremo, zamenjavo strešne kritine, nakupom ovac in ureditvijo uhlevitve ter oprtno kosilnico je mlada prevzemnica prispevala k dodatni konkurenčnosti kmetije in dodani vrednosti. Nastali so novi produkti – čaji, čajne mešanice, eterična olja in hidrolati, mila, sirupi, zeliščne in kopalne soli ter delavnice in predavanja s katerimi se je kmetija prebila na nova tržišča. Uspešno je vpeljala sodelovanja z raznimi turističnimi ponudniki, javnimi zavodi ter zasebnimi naročniki, ki z nakupom izdelkov omogočajo dodaten razvoj kmetije ter vir dodatnega zaslužka.